úvodní strana › O Bujinkan Czech Dojo

O Bujinkan Czech Dojo

26. říjen 2011 v 07:24 | Martin Žipaj | koment: ( 0 ) | přečteno: 1825 | známka: 2.3
Soke řekl, že cennou devizou pro budoucnost Bujinkanu, ale i lidstva, bude „buyu friendship“ (přátelství mezi bojovníky)…

To co zde napíši je mé osobní vyjádření k organizaci a učiteli, se kterou žiji 20 let a za kterou jsem velmi vděčný i přes všechna negativa, ale i pozitiva, které jsou s ní spojovány.

**********

Od začátku, co Luboš budoval organizaci Bujinkan Czech Dojo (BCD), jsem měl tento pocit. On budoval „organizaci“ na základě myšlenky od Sokeho, časem se ale možná ona „myšlenka“ ztratila v organizaci samotné. Proto chci dnes, ve světle doby, jaká je, znovu připomenout právě tu MYŠLENKU!

Mnoho studentů se ve svých učitelích spletlo… Tito studenti buď odešli, nebo prostě jen nevydrželi. Učitel, dobrý učitel, je dle mého ten, který přenáší co nejupřímněji myšlenku svého učitele, a to i za cenu osobního obětování… To je podle mě také součást opravdového přátelství bojových umělců. Nebojí se obětovat sami sebe pro pomoc druhým a předání důležitých odkazů.

BCD, ačkoliv to je z vnějšku naprosto suverénní organizace, je organizací jako takovou jen na „papíře“. My lidé, ať je to kdekoliv, nejsme ale papíry, jsme lidé. Budó má mnoho rozměrů, ne jen jeden, ten lineární, ten na papíře.

Věřím, že myšlenka „přátelství mezi buyu“, která je i tou důležitou v BCD a Luboš si ji vždy přál nejen pro svoji zemi, ale i mimo ni, začne znovu získávat na síle, protože síla, chuť, tvar, zvuk a světlo takovéhoto přátelství je esencí k přežití a šťastným chvílím v budoucnu.

*******

Komentář:

Jelkož je zneužití, zloba, agrese, sprostota, nebo nenávist, či "nesympatie" velmi normální a lidská, je potřeba ji respektovat...

Rozhodl jsem se udělat "nepopulární" krok - neumožnit komentáře k článkům. To i přes to, že je to velmí módní a svým způsobem demokratické. Hlavním důvodem je, že internet není dle mého názoru médium vhodné k lidské konfrontaci. Nedokáže pochopit neviditelné emoce a správně je jako jakýsi "interface" tzn. "něco mezi obličeji" předat dál. V tomto směru je velmi plochý (ne 3D, ne 4D atd).

Zrovna Internet je nicméně místem, kde se snad nejlépe demonstruje svoboda projevu, ale také se zrovna na něm nejlépe demonstruje "anarchie" svobody, nebo řekněme absolutní nekontrola. Rozhodl jsem se, že nebudu využívat všech výhod, které toto médium nabízí a bohužel tím nedovolím rozvinout i mnoho dobrého. To vše i s ohledem na stav, jak cítím vývoj celospolečenského myšlení a uvažování. Tím uplatňuji své právo svobodného občana, který je svobodný do míry ohraničené zákony, tedy právy a povinnostmi, svojí vlastní morálkou, odpovědností a mnohým dalším. To je MOJE svoboda, kterou respektuji.

Martin

ˆ nahoru
K tomutu příspěvku není možné přidávat Vaše komentáře.